دانلود رايگان سريال دانلود فيلم و سريال خريد فيلتر شكن دانلود سايفون Google
خرید vpn خرید vpn
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید وی پی ان Google
VKF multistijl - Gradencommissie

 

Gradencommissie Vlaamse Karate Associatie

Verantwoordelijke

Demesmaeker François
17/09/1950
8e DAN
Shotokan
karate.dai.nippon@scarlet.be
0496/264 028 

Lid

Augustus Jos
12/09/1946
8e DAN
Shotokan

Lid

Holemans Rudi
25/02/1959
6e DAN
Wado Ryu

Lid

De Smedt Anne Mieke
27/05/1978
4e DAN
Shito Ryu


Lid

Sely Alfons
25/01/1950
8e DAN
Shotokan

Lid

Van Helden François
04/08/1953
7e DAN
Goju Ryu

Lid

Nobels Marc
22/02/1953
7e DAN
Shito Ryu

Lid

Mortier Danny
02/11/1957
5e DAN
Shotokan


Lid

Voordeckers Danny
23/04/59
4e Dan
Goju-Ryu

Reserve

Stroobants Jean
02/03/1957
4e DAN
Shotokan

Reserve

Wauters Patrick
11/10/1966
5e DAN
Goju-Ryu

Reserve

Berkmans Alain
16/09/1957
6e DAN
Shito-Ryu

geen foto

Reserve

Verhaevert Peter
14/03/1972
3e Dan
Shito-Ryu


Reserve

Bielen Kris
8/11/1972
4e DAN
Shito-Ryu

 

 

Reserve

Stevens Wim
18/02/1973
4e DAN
Wado-Ryu

top


Medische Commissie (Vlaamse Karate Federatie Multistijl)

 

Maes Piet
27/05/1975
1e DAN

Tips Nick
10/12/1986
1e KYU
Lowette Peter
03/01/1969
2e DAN
geen foto
Filippini Andrea
12/01/1987
1e DAN

top

 

G-Commissie

Lid

Demesmaeker François
17/09/1950
8e DAN
Shotokan
karate.dai.nippon@scarlet.be
0496/264 028

 

Lid

Van Saen Ronny
24/04/1964
3e DAN

 

 

Lid

Bortels Eric
26/03/1966
5e DAN JKS

 Wedstrijdcommissie (Vlaamse Karate Federatie Multistijl)

Verantwoordelijke

Demesmaeker François
17/09/1950
8e DAN
Shotokan
karate.dai.nippon@scarlet.be
0496/264 028

top

 

Verzoeningscommissie (Vlaamse Karate Federatie Multistijl)


Verantwoordelijke

Holemans Rudi  
25/02/1959
6e DAN
Wado Ryu                                                            

                    

 

Lid

Stroobants Jean
02/03/1957
4e DAN
Shotokan

Lid

De Neve Yves
12/07/1949
2e DAN
Shotokan

Werking verzoeningscommissie

 “Hoorzitting Verzoeningscommissie” De “Verzoeningscommissie” (verder VC) telt 3 leden die worden verkozen door de Raad van Beheer (verder RvB).
De RvB verkiest de voorzitter. De VC is verantwoordelijk voor het organiseren van de “Hoorzitting Verzoeningscommissie”(verder HV). De voertaal tijdens de hoorzittingen van de verzoeningscommissie is nederlands. Doel Tijdens de HV wordt diegene die tijdens een wedstrijd werd bestraft met een “shikkaku” de kans geboden zijn versie van de feiten te verduidelijken. De VC brengt hierover verslag uit aan de RvB om deze laatste een zo objectief mogelijk zicht te verschaffen op de gebeurde feiten en toe te laten zo gefundeerd mogelijke maatregelen te nemen.

Procedure
1.Na bestraffing met “shikkaku” stelt de verantwoordelijke van de tatami een schriftelijk verslag op dat door de meerderheid van de leden van het scheidsrechtersteam van de tatami in kwestie dient goedgekeurd en ondertekend. Bij gelijkheid is de stem van de centrale scheidsrechter doorslaggevend.

2.De verantwoordelijke scheidsrechter stuurt het verslag door naar het secretariaat via e-mail (cc: de secretaris en de voorzitter RvB Multistijl.) -> Het secretariaat stuurt het verslag door naar de 3 leden van de VC.

3.Nadat het verslag van de scheidsrechters werd toegestuurd stelt de VC een datum voor voor het houden van een HV. Deze datum wordt door het secretariaat gecommuniceerd naar betrokkene.

4.De HV dient te worden georganiseerd binnen een redelijke termijn na het incident (bij langdurige afwezigheid van de leden van het VC kunnen zij zich laten vervangen door andere leden van de RvB).

5.De betrokken karateka dient te laten weten aan het secretariaat of hij al dan niet ingaat op de uitnodiging maw of hij al dan niet gebruik maakt van het recht om gehoord te worden. Het secretariaat bevestigt datum, plaats en uur naar de leden van de VC en naar de betrokkene toe.

6.Een meerderjarige kan zich laten bijstaan of zich laten vervangen (mits schriftelijk bewijs) door ten hoogste één (1) volwassene (zijnde trainer, ouder, …). Indien de betrokkene minderjarig is en zich aandient, dient hij vergezeld te zijn van één (1) volwassene (zijnde trainer, ouder, advocaat…). Indien de minderjarige zich laat vertegenwoordigen door een volwassene (bv. een ouder) kan deze laatste beroep doen op één andere persoon (bv. clubtrainer, coach).

7.De voorzitter van de VC maakt een verslag van de HV over aan de RvB Multistijl, die indien nodig het dosier overmaakt aan de VKF tuchtcommissie.

8.De RvB VKF treft de nodige maatregelen/sancties aan de hand van het verslag van de scheidsrechters en het verslag van de VC. De betrokkene wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 

top

 

Tuchtcommissie (Vlaamse Karate Federatie)

Bondsprocureur
Deconinck Yvan 

Voorzitter
Arits Dirk

Leden
Demeyer Martine
Suys Wouter

Vervangend lid
Tuypens Sandra
Slabbaert Rik

top