دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn Google
خرید vpn Google
VKF multistijl - Home

Welkom op de site van Vlaamse Karate Federatie Multistijl !!

De Vlaamse Karate Federatie multistijlgroep profileert zich binnen de Vlaamse Karate Federatie als koepelorgaan van de vier belangrijkste karatedo-scholen, nl. Goju-ryu, Shito-ryu, Shotokan en Wado-ryu.

De samenwerking tussen deze strekkingen is gestoeld op tolerantie en respect voor de identiteit van elke afzonderlijke karateschool.

De multistijlgroep is ervan overtuigd dat openheid en samenwerking, over stijlgrenzen heen, een meerwaarde oplevert voor de individuele karateka, dit zowel vanuit een competitieve invalshoek als op het vlak van martiale ingesteldheid.

Gemeenschappelijke stages, wedstrijden en recyclage, die de afzonderlijke stijlstrekkingen overkoepelen, verbreden het sporttechnisch en het martiale aspect binnen de multistijlgroep. Met het sportieve facet als voornaamste gemeenschappelijke noemer slaagt de multistijlgroep erin de meest getalenteerde karateka's te selecteren, te begeleiden en af te vaardigen naar internationale ontmoetingen.

De gradencommissie "Vlaamse Karate Federatie Multistijl", waarin de bovenvermelde scholen a rato van het aantal leden vertegenwoordigd zijn, staat garant voor het technische niveau van de dan-graden.

Elke club kan zich aansluiten bij om het even welke monostijlgroep, stijlgroep, leerschool...